Gratis informatie over de meest voorkomende syndromen

Syndroom introductie

Beste bezoeker, welkom op de website waar je veel nuttige informatie vindt over de verschillende syndromen. Steeds vaker horen we het, iemand is geboren met een syndroom, maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen?
Als het over een syndroom gaat, dan kan er gezegd worden dat het gaat over een ziektebeeld, het is een verzameling van samenkomende klinische verschijnselen.
Deze verschijnselen worden ook wel symptomen genoemd.
Er zijn verschillende oorzaken voor deze klinische tekenen te geven.
Het is ook mogelijk dat de oorzaak niet bekend is, of te achterhalen valt dan is het soms lastig om tot een adequate behandeling over te gaan.
Bij een syndroom is er dus altijd sprake van symptomen die samen komen of dit nu is met of zonder een bekende oorzaak.

Afkomst van het woord syndroom

Het woord syndroom komt van het Griekse woord syndromè.
Maar het komt ook van sun dat samen betekent en dromos dat snel lopen als betekenis heeft.
Het is dus een samenloop van verschillende symptomen bij elkaar en als je alle symptomen dan bij elkaar neemt dan kom je tot de conclusie dat het een vaststaand syndroom is.
Om een voorbeeld te geven, het bekende Cushing syndroom, het syndroom wordt door meerdere pathologiën veroorzaakt.
Bij een pathologie gaat het over een ziekteleer, deze bestudeert het ontstaan en het verloop van ziekten.
Even terugkomend op het Cushing syndroom, hierbij ligt een oorzaak aan de basis van het syndroom.

De behandelde syndromen

Op deze pagina kun je doorlinken naar de syndromen die hier worden behandeld, hieronder vind je een lijst die je door kunt nemen en mocht je interesse hebben in meer informatie, klik dan op het betreffende syndroom.
Je kunt hier dan lezen wat het syndroom precies voor betekenis heeft en hoe je het (mogelijk) kunt herkennen.
Het gaat over de volgende syndromen:

Een syndroom en nu?

Je vraagt het je wellicht wel eens af, wat nu als je te horen krijgt dat je lijdt aan een bepaald syndroom?
Blijft dit syndroom je levenslang volgen, zal dit syndroom je leven beheersen en hoe ga je hier het beste mee om?
Deze vragen kunnen niet in een keer worden beantwoord, dit komt omdat er per syndroom anders wordt behandeld, omdat elk syndroom zijn eigen specifieke klachten kent en omdat er per persoon anders mee om wordt gegaan of de ziekte anders wordt beleefd.
Als je praat over een syndroom waar je bijvoorbeeld mee geboren wordt, dan kun je denken aan het Syndroom van Down, het syndroom blijft aanwezig gedurende je hele leven.
Maar er is ook een syndroom dat ineens op kan komen zetten en na zoveel maanden weer weg gaat.
Het is daarom belangrijk te weten te komen wat de oorzaak is van een syndroom, of dat het aangeboren is.
Of kun je door medicatie of een andere levenswijze minder last of wellicht geen klachten meer hebben?
Ook dit is in sommige gevallen en bij enkele syndromen en personen het geval. Vergelijk dus niet teveel, maar kijk wat in jouw situatie past.

Vaststellen syndroom door een arts

Als je bepaalde symptomen hebt en je weet zelf nog niet wat je mankeert, dan is het altijd verstandig om naar een arts te gaan.
De arts stelt je vragen om er achter te komen welke klachten je precies hebt om er vervolgens achter te komen waardoor de klachten worden veroorzaakt.
Het is dan mogelijk dat er een syndroom wordt vastgesteld na diverse onderzoeken.
Soms is een syndroom al direct vast te stellen, soms is meer lichamelijk onderzoek nodig.
Ook dit is weer per syndroom anders.

Behandelplan

Bij een syndroom kan een behandelplan veel meerwaarde hebben.
Heb je bijvoorbeeld het Syndroom van Pfeiffer, dan is het belangrijk dat je weet wat je wel en niet moet doen.
Pfeiffer kenmerkt zich door extreme vermoeidheid, die na rust niet verdwijnt.
Moet je desondanks de hele dag op je bed gaan liggen en gaan slapen als dit lukt of moet je juist ook een bepaald deel van de dag actief zijn?
Het zijn maar een paar kleine vragen, maar het is wel van groot belang dat je weet wat voor jou het beste is om de klachten te verminderen of om er weer vanaf te komen.
Het is dan prettig, dat je met je vragen bij een deskundige terecht kunt.
Er zijn ook syndromen waar je levenslang een behandelplan voor nodig hebt om het een en ander onder controle te houden.
Het ene syndroom veroorzaakt nou eenmaal meer klachten dan het andere en wanneer je veel klachten hebt, is het belangrijk met een arts te bespreken welke behandelmogelijkheden er zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het prikkelbare darm syndroom.
Zorg er voor dat je weet wat een syndroom precies wil zeggen, zo weet je ook welke behandeling mogelijk is en wat je hier zelf al aan kunt doen.
Hoe meer je weet over een syndroom, hoe meer je hier over kunt vertellen aan anderen en hen duidelijk kunt maken/uitleggen waar je mee te maken hebt in je leven.
Want ook je sociale leven wordt beïnvloed door je klachten.
Praat erover, zodat je relaties zich niet hoeven afvragen waarom je doet zoals je doet op een slecht moment, wanneer de klachten optreden.

Behandelplan

Openheid is van belang als je een syndroom hebt waar je levenslang mee te maken krijgt.
Het zorgt er voor dat je er met anderen over kunt praten als je daar behoefte aan hebt.
Daarnaast is het prettig dat je iemand om je heen hebt waar je je verhaal bij kwijt kunt.
Samen kun je er voor zorgen dat je ondanks je syndroom een fijn leven tegemoet kunt gaan, begrip en respect voor het syndroom waaraan jij lijdt, al dan niet aangeboren, is prettig.
Je weet dat mensen je dan accepteren zoals je bent en dat kan al een heel belangrijke stap voor je zijn.
De toekomst met een syndroom is niet altijd duidelijk, soms gaan de klachten voorbij, soms worden klachten minder, soms worden klachten erger.
Het kan alle kanten op gaan, blijf daarom altijd onder behandeling bij de arts als dat nodig is, zo kun je vragen stellen als je het even niet meer weet en zo kunnen zij je helpen!